Legal

CIF G46149399

Inscrita al Registre de Associacions de la Comunitat Valenciana, unitat Territorial de València en la Secció PRIMERA amb el número 1754

Inscrita des del 23 de novembre de 2020 al Registre Municipal de Entitats Ciutadanes de València, amb el número d’inscripción 1922.