Què és l’Esperanto?

L’esperanto és una llengua auxiliar planificada creada per el polonès Ludwik Zamenhof com a resultat d’una dècada de treball, amb l’esperança que es convertís en llengua auxiliar internacional. És la llengua planificada més parlada del món avui dia.

El primer llibre on es descrivien les característiques de l’idioma, amb el títol Lingvo Internacia, va ser publicat per Zamenhof el 1887, amb el pseudònim de Doktoro Esperanto. Aquesta última paraula es va convertir aviat en el nom de l’idioma.

Es calcula que en l’actualitat hi ha entre 1.000.000 – 2.000.000 de parlants d’esperanto en tot el món, dels quals entre 1.000 i 2.000 serien parlants natius d’aquesta llengua, que l’haurien après en l’entorn familiar.

La gramàtica de l’esperanto es basa en setze regles fonamentals sense excepcions, cosa que el converteix en un idioma molt fàcil d’aprendre. Per l’estructura, és una llengua aglutinant que procedeix per encadenament d’elements de base invariables. El vocabulari està extret de molts idiomes i adaptat a les normes de la llengua.

Per saber-ne mes o aprendre Esperanto, pots trobar moltíssims recursos. Ací un llistat d’enllaços: