AŬGUSTO CASQUERO DE LA CRUZ, ADIAŬ AL NE KOMPAREBLA ESPERANTISTO

Last-marde, la 19-an de ĉi tiu monato septembro, nia babilejo Grupo Esperanto Valencia ĉe la socia reto Whatsapp ricevis ĉi-tiun malgajan ŭacapan mesaĝon senditan de Alicia, esperantistino kaj edzino de nia kunulo Aŭgusto Casquero:

Raúl estis la unua valencia E-isto kiu reagis sendante bildo-ikoneton montrantan bedaŭron, kaj poste multe da aliaj partoprenantoj je nia Ŭacapa Grupeto sendis mesaĝetojn pri tiu tute ne atendita novaĵo.

Sabate matene, la familio –edzino Alicia kaj du filoj- okazigis Diservon ĉe Tanatorio Campanar kaj poste okazis la forbruligo de nia mortinta amiko, ĉi-foje en la Krematorejo de la Tombejo de Valencia. Multaj valenciaj E-istoj ĉeestis tiujn du eventojn, honore kaj memore de nia kara kunulo kaj samideano. Rememorante, tiu Meso estis ĉeestita de multaj amikoj de Aŭgusto, inter kiuj mi povus nomi Dennis, Jaŭ, Rosa, Eduardo, Ramón Diago, Araceli, Luis, Raúl, Ana Montesinos, …, kaj multaj aliaj.

Bedaŭrinde, jam kvar bonegaj valenciaj E-istoj forpasis dum la lastaj jaroj: Rafael Peris, José Sempere, Pascual Pont kaj nun Aŭgusto Casquero. Peris ĉeestis multege da kongresoj pri Esperanto por fervojistoj, Sempere prezidentis nian Grupon dum multaj jaroj, Pont estis kutima klera preleganto en niaj kongresetoj, kaj Casquero estis senlaca organizanto de eventoj, li eĉ organizis la Universalan Kongreson de 1993 en Valencia.

Nia Grupo vizitis Aŭguston lastfoje antaŭ kelkaj jaroj, iomete antaŭe de la pandemio, kaj ni pasigis agrablan posttagmezon parolante kun li kaj Alicia. Poste, okaze de Esperanto evento en la Oficiala Lernejo pri Lingvoj, ni renkontiĝis kun Alicia kaj la fratino de Aŭgusto, babilante dum kelkaj minutoj, sed Aŭgusto jam ne fartis tro bone. Aŭgusto Casquero de la Cruz, ripozu pace

Jen kelkaj fotoj pri Aŭgusto: